dektrade

Naši partneri

Za obchodného partnera pri dodávkach materiálu v stavebníctve je potrebné vybrať si takú firmu, ktorá dokáže v krátkom časovom horizonte splniť akúkoľvek požiadavku, na akýkoľvek stavebný materiál a za primeranú cenu.

Pretože naša firma sa špecializuje na užšiu oblasť v odbore stavebníctva, konkrétne na ploché strechy, ich tepelnú izoláciu a hydroizoláciu, za partnera sme si vybrali firmu DekTrade s r.o.

DekTrade s r.o. je firma špecializovaná na predaj stavebného materiálu. Jej špecializácia spočíva v tom, že sa zaoberá a orientuje na predaj stavebnín z oblasti strešných systémov všeobecne. V dôsledku svojej orientácie má DekTrade v tomto smere veľmi bohaté skúsenosti a kontakty, ktoré spĺňajú naše náročné požiadavky a ktoré klasickým stavebninám chýbajú.