dektrade

Tepelnoizolačné materiály

POLYDEK

Kompletizované dielce z objemovo stabilizovaného, samozhášavého expandovaného polystyrénu. Nízka nasiakavosť expandovaného polystyrénu a rýchlosť pokládky umožňuje použitie POLYDEKu aj pri menej priaznivých a menej stabilných poveternostných podmienkach. Tepelná izolácia je okamžite po položení dielcov chránená proti vplyvu poveternosti a strešných plášť je vodotesný po zvarený presahov.
Dielce POLYDEK sa s podkladom spájajú lepením alebo kotvením, prípadne oboma spôsobmi zároveň. Presah nakašírovaného asfaltovaného pásu sa s pásom susediaceho dielca spája zváraním plameňom. Pri použití izolačného systému POLYDEK dochádza k veľkým časovým úsporám. Dochádza k významnému skráteniu prestávky medzi položením tepelnej izolácie a jej zabezpečením prvou hydroizolačnou vrstvou.
Vďaka priaznivej cene celého systému POLYDEK a redukcii počtu operácií vykonávaných priamo na stavbe dochádza k významnému zníženiu nákladov na strešnú skladbu.POLYSOL

POLYSOL je hydro a tepelno izolačný systém, skladajúci sa z izolačného pásu z modifikovaného bitúmenu na báze plastomerov, ktorý je spevnený zosilneným skleneným vláknom alebo netkaným polyesterom. Na tento pás sú technologickým procesom za horúca natavené pásy (segmenty) vysoko kvalitného tepelnoizolačného materiálu v rôznych hrúbkach po správnom spôsobe použitia odpovedajúcich požiadavke na hodnotu teplotného odporu.POLYSOL IPO

Na základný hydroizolačný bituménový pás je natavená izolačná vrstva tuhej samozhášajúcej sa polyuretánovej peny, ktorá je súvislo prekrytá plastickým filmom. Pruhy o šírke 55mm sú narezané z panelov, ktoré sú obojstranne na povrchu zosilnené skleným vláknom polyténom. Pre svoju špecifickú penovú štruktúru, chemické zloženie a skladbu surovín, z ktorých je vyrábaný sú tuhé polyuretánové panely vysoko odolné kompresii, teplotným zmenám, plesní, hnilobe a roztočom.POLYSOL IR

Na základný hydroizolačný bituménový pás je natavená tepelnoizolačná vrstva z materiálu s vysokou hustotou minerálnych vlákien a živice. Pruhy o šírke 50mm sú narezané z panelov a to tak, že sú v rade s minerálnymi vláknami bežiacimi vertikálne, čo zaisťuje odolnosť proti kompresii.

Expandovaný polystyrén EPS

Medzi základné charakteristické vlastnosti EPS patria:
-výborné tepelno - izolačné vlastnosti (? = 0,036 W/m.K až 0,034 W/m.K)
-vysoká pevnosť v tlaku, ťahu a ohybe
-nižšia až stredná odolnosť pri zaťažení (100 – 200 kPa)
-nízka nasiakavosť
-nízka objemová hmotnosť
-cenová dostupnosť
-ekologická a zdravotná nezávadnosť
-plná recyklovateľnosť


Expandovaný (penový) polystyrén (EPS) je osvedčenou izolačnou hmotou, bez ktorej už v súčasnosti nie je možná energeticky hospodárna výstavba. Expandovaný polystyrén nie je ľahký len pokiaľ ide o hmotnosť, dá sa ľahko spracovať, má výborné tepelno - izolačné vlastnosti, malú objemovú (resp. hmotnostnú) nasiakavosť vodou a je cenovo prístupný.
Bunky polystyrénu vo svojej uzatvorenej štruktúre nepohlcujú takmer žiadnu vodu. K tomu dochádza do určitej miery iba v póroch medzi vzájomne zmariteľnými časticami penovej hmoty. Po vysušení sa vracajú do pôvodnej podoby. Vodná para má schopnosť prechádzať stenami buniek polystyrénu. Ak v izolácii dosiahne rosný bod začne vodná para kondenzovať v izolácii. Preto treba voliť difúzny a tepelný odpor jednotlivých vrstiev tak, aby rosný bod nebol dlhodobo dosahovaný vo vnútri konštrukcie.
Pri dlhšom pôsobení slnečného žiarenia na polystyrénové dosky povrchová vrstva zožltne a degraduje. Z praktických dôvodov sa dosky EPS nikdy nepoužívajú bez krycích vrstiev.

Extrudovaný polystyrén

Extrudovaný polystyrén je vyrábaný z polystyrénového granulátu fyzikálnou zmenou formy, tzv. extrudovaním. Je mimoriadne tvrdý a neobsahuje žiadne freóny. Je charakteristický vysokými pevnosťami v tlaku – až do 700kPa podľa typu pri 10% stlačení. Nasiakavosť po 28 dňoch pri zmenách teploty sa pohybuje na úrovni iba 0,1 až 0,5% objemu. Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, rozmanitosť typov, rozličná pevnosť v tlaku a vyhotovenie hrán, robia z extrudovaného polystyrénu nepostrádateľný materiál v stavebníctve.
Používa sa najmä na realizáciu obrátených plochých striech, pretože zaistí optimálnu izoláciu proti horúčave a chladu vo všetkých klimatických pásmach. Pri tejto konštrukcii leží tepelná izolácia na hydroizolácií a týmto spôsobom ju chráni. Okrem toho „strecha s obráteným poradím vrstiev“ ponúka voľný výber ochranných alebo úžitkových vrstiev a je ju teda možné realizovať ako strechu so štrkovým zásypom, terasovú, zelenú alebo ako strechu s parkovacou plochou.

Na žiadosť zákazníka sme schopní dodať a pracovať s akýmkoľvek hydroizolačným materiálom.