dektrade

Asfaltované pásy

DEKBIT AL S40

DEKBIT AL S40 je hydroizolačný pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou z Al fólie (9 Bm) kašírovanej sklenými vláknami (60 g/m2). Na hornom povrchu má pás jemný separačný posyp. Na spodnej strane má separačnú PE fóliu.

DEKBIT AL S40 je určený do povlakových hydroizolácií spodnej stavby, spĺňajúc funkciu izolácie proti radónu. V strechách sa dá použiť v parotesnej vrstve.

asfaltova folia

DEKBIT V60 S35

DEKBIT V60 S35 hydroizolačný pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou zo sklenej rohože (min. 60 g/m2). Na hornom povrchu má pás jemný separačný posyp. Na spodnom povrchu má separačnú PE fóliu.

DEKBIT V60 S35 je vhodný do povlakových hydroizolácií spodnej stavby a striech, kde je pás využívaný ako podkladný pás hydroizolácie z viac asfaltovaných pásov, ako parozábrana alebo ich súčasť.

DEKGLASS G200 S40

DEKGLASS G200 S40 je hydroizolačný pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou zo sklenej tkaniny (min. 200 g/m2).Na hornej strane má pás jemný separačný posyp. Na spodnej strane má PE separačnú fóliu. DEKGLASS G200 S40 je určený na hydroizoláciu spodnej stavby, na strechách je pás používaný ako podkladný pás hydroizolácie z viac asfaltovaných pásov alebo ako parozábrana a poistná hydroizolácia, príp. ako ich súčasť.


asfaltova folia

ELASTEK 40 COMBI

ELASTEK 40 COMBI je vyrobený z SBS modifikovaného asfaltu. Kombinovaná vložka je vyrobená z polyesterovej rohože, sklenej mriežky a ďalších komponentov s celkovou plošnou hmotnosťou 175 g/m2. Je tak integrovaná veľká pružnosť a ťažnosť polyesterovej vložky a vynikajúca rozmerová stabilita sklenej tkaniny. Na hornom povrchu má pás bridlicový ochranný posyp. Na spodnom povrchu má separačnú PE fóliu.

ELASTEK 40 COMBI je určený do povlakových krytín striech z dvoch asfaltovaných pásov ako vrchný pás. ELASTEK 40 COMBI sa celoplošne natavuje na podkladný SBS modifikovaný alebo oxidovaný asfaltovaný pás.

ELASTEK 40 FIRESTOP

ELASTEK 40 FIRESTOP je vyrobený z SBS modifikovaného asfaltu. Retardéry horenia v asfaltovanom páse výrazne obmedzujú šírenie plameňa. Nosná vložka je polyesterová rohož o plošnej hmotnosti 190 g/m2, pozdĺžne vystužená sklenými vláknami. Na hornom povrchu má pás ochranný bridlicový posyp. Na spodnom povrchu má separačnú PE fóliu.

ELASTEK 40 FIRESTOP je vhodný do povlakových krytín striech v požiarne nebezpečnom priestore, dvoma tvorenými asfaltovanými pásmi ako vrchný pás. Na prvý asfaltovaný pás v hydroizolačnej vrstve sa natavuje celoplošne.


asfaltova folia

ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR

ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR je vyrobený z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je polyesterová rohož s plošnou hmotnosťou 190 g/m2 v pozdĺžnom smere vystužená sklenými vláknami. Na hornom povrchu je pás ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR vybavený bridlicovým ochranným posypom. Na spodnom povrchu má separačnú PE fóliu.

ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR je určený do povlakových krytín striech z dvoch asfaltovaných pásov ako vrchný pás.

ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL

ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL je vyrobený z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je polyesterová rohož s plošnou hmotnosťou 200 g/m2. Pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL má na hornom povrchu jemný separačný posyp. Na spodnom povrchu má separačnú PE fóliu.

ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL sa zvyčajné používa ako parotesná a poprípade poistná vrstva povlakovej krytiny plochých striech, ako spodný pás vo vrstve povlakovej krytiny na nových aj opravovaných plochých strechách alebo ako horný pás tam, kde je povlaková krytina krytá ďalšími vrstvami (napr. inverzné skladby strechy, skladby strechy chránené vrstvou kameniva alebo dlažbou na podložkách). Pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL je vhodný na parotesnú vrstvu so skladbou nad krokvami.


asfaltova folia

ELASTEK 50 SOLO

ELASTEK 50 SOLO je vyrobený z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je polyesterová rohož s plošnou hmotnosťou 220 g/m2 v oboch smeroch vystužená sklenými vláknami. Na hornom povrchu má pás bridlicový ochranný posyp. Na spodnom povrchu má separačnú PE fóliu. Asfaltovaný pás má okrajový pruh šírky 12 cm bez posypu na umiestnenie kotvy s podložkou.

ELASTEK 50 SOLO je určený na vytvorenie mechanicky kotvenej vrstvy povlakovej krytiny.

ELASTEK 50 SOLO FIRESTOP

ELASTEK 50 SOLO FIRESTOP je vyrobený z SBS modifikovaného asfaltu. Retardéry horenia v asfaltovanom páse výrazne obmedzujú šírenie plameňa. Nosná vložka je polyesterová rohož plošnej hmotnosti 220 g/m2 obojsmerne vystužená sklenými vláknami. Na hornom povrchu je pás vybavený bridlicovým ochranným posypom. Na spodnom povrchu je vybavený separačnou PE fóliou. Asfaltovaný pás má krajný pruh bez posypu šírky 12 cm na umiestnenie kotvy s podložkou.

ELASTEK 50 SOLO FIRESTOP je určený k vytvoreniu mechanicky kotvenej vrstvy povlakovej krytiny striech v požiarne nebezpečnom priestore.

asfaltova folia

ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR

ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR je vyrobený z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je polyesterová rohož s plošnou hmotnosťou 250 g/m2. Na hornom povrchu je pás ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR vybavený bridlicovým ochranným posypom. Na spodnom povrchu má separačnú PE fóliu.

ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR je určený do povlakových krytín striech z dvoch asfaltovaných pásov ako vrchný pás. ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR sa používa do povlakových krytín nových aj opravovaných striech. ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR sa celoplošne natavuje na podkladný SBS modifikovaný alebo oxidovaný asfaltovaný pás.

ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL

ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL je vyrobený z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je polyesterová rohož s plošnou hmotnosťou 250 g/m2. Tento druh vložky zaisťuje vysokú pevnosť pásu. Pás ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL má na hornom povrchu jemný separačný posyp. Na spodnom povrchu má separačnú PE fóliu.

ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL sa používa ako súčasť izolácie spodnej stavby proti zemnej vlhkosti, gravitačnej a tlakovej vode (v kombinácii s jedným alebo dvoma ďalšími pásmi) a radónu. Pás so svojimi parametrami splňuje vysoké nároky na spoľahlivosť hydroizolácie spodnej stavby.

GLASTEK 30 STICKER

GLASTEK 30 STICKER je vyrobený z SBS modifikovaného asfaltu. Nosnou vložkou je sklená rohož. Pás GLASTEK 30 STICKER je na hornom povrchu vybavený jemnozrnným minerálnym posypom. Na spodnom povrchu je vybavený ochrannou snímateľnou fóliou.

GLASTEK 30 STICKER sa obvykle používa ako spodný pás hlavnej hydroizolačnej vrstvy strechy s povlakovou krytinou, ako parotesná alebo poistná hydroizolačná vrstva v skladbách plochých striech. Do šikmých striech sa GLASTEK 30 STICKER používa tiež ako poistná hydroizolácia.

GLASTEK 35 STANDARD MINERAL

GLASTEK 35 STANDARD MINERAL je vyrobený z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je sklená tkanina s plošnou hmotnosťou 200 g/m2. Tento druh vložky zaisťuje vysokú pevnosť pásu. Pás GLASTEK 35 STANDARD MINERAL má na hornom povrchu jemný separačný posyp. Na spodnom povrchu má separačnú PE fóliu.

GLASTEK 35 STANDARD MINERAL sa obvykle používa ako parotesná prípadne poistná hydroizolačná vrstva plochých striech, spodný pás v nových aj opravovaných plochých strechách s povlakovou krytinou alebo ako horný pás tam, kde je povlaková krytina pokrytá ďalšími vrstvami (napr. inverzné strešné skladby, strešné skladby chránené vrstvou kameniva alebo dlažbou na podložkách).

asfaltova folia

GLASTEK 40 SPECIAL DEKOR

GLASTEK 40 SPECIAL DEKOR je vyrobený z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je zo sklenej tkaniny s plošnou hmotnosťou 200 g/m2. Tento druh vložky zaisťuje vysokú pevnosť pásu. Pás GLASTEK 40 SPECIAL DEKOR má na hornom povrchu ochranný bridlicový posyp. Na spodnom povrchu má separačnú PE fóliu.

GLASTEK 40 SPECIAL DEKOR je určený do povlakových krytín striech z dvoch asfaltovaných pásov ako vrchný pás.

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je vyrobený z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je sklená tkanina s plošnou hmotnosťou 200 g/m2. Tento druh vložky zaisťuje vysokú pevnosť pásu. Pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL má na hornom povrchu jemný separačný posyp. Na spodnom povrchu má separačnú PE fóliu.

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL sa obvykle používa ako parotesná a poistná hydroizolačná vrstva plochých striech, spodný pás v nových aj opravovaných plochých strechách s povlakovou krytinou alebo ako horný pás tam, kde je povlaková krytina pokrytá ďalšími vrstvami (napr. inverzné strešné skladby, strešné skladby chránené vrstvou kameniva alebo dlažbou na podložkách). Pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je vhodný ako parotesná vrstva šikmých striech so skladbou nad krokvami.

Na žiadosť zákazníka sme schopní dodať a pracovať s akýmkoľvek hydroizolačným materiálom.