dektrade

Kontakt

REPROizol s.r.o.
Jefremovská 613/2
Liptovský Mikuláš
031 04

IČO: 44 656 581
IČ DPH: SK2022793718
Zapísaný v OR Okresného súdu Žilina
Oddiel Sro, vložka č. 50995/L

Bc. Naništa Robert
konateľ spoločnosti
tel. 0905 282 946

Letovič Martin
mzdy a personalistika
tel. 0907 888 858

Bella Michal
technické oddelenie
tel. 0903 232 242