dektrade

Izolácie striech

Možnosti hydroizolácií:

 • hydroizolácie striech
 • hydroizolácie terás
 • hydroizolácie zelených (vegetačných) striech
 • hydroizolácie pod štrkový zásyp
 • hydroizolácie bazénov
 • hydroizolácie jazierok
 • hydroizolácie základov
 • hydroizolácie proti tlakovej a spodnej vode
 • hydroizolácie proti vlhkosti
 • hydroizolácie proti ropným produktom
Podľa požiadaviek realizujeme aj tepelné strešné izolácie v týchto dvoch formách:
 • tepelná izolácia pod hydroizoláciou
 • tepelná izolácia nad hydroizoláciou (tzv. obrátené strechy)
Správne vyspádovanie strechy zabezpečujeme:
 • spádovým polystyrénom
 • polystyrénbetónom
 • ekostyrénbetónom
Súčasťou rekonštrukcie striech je:
 • dodávka a montáž bleskozvodov, zabezpečenie revízie
 • dodávka a montáž atikových a odkvapových plechov
 • dodávka a montáž odtokovej (žľabovej) sústavy
 • stavebné úpravy výťahových šácht
 • natieračské práce strešných konštrukcií
 • dodávka a montáž ventilačných turbín (LOMANCO)


 • Aké vám poskytujeme záruky?

  10-ročná záruka na prácu
  10-ročná záruka na materiál